Lena Grönlund

Fabriksvägen 5, 666 95 Dals Långed, tel. 0706 833 889, e-post lngrnlnd@gmail.com

Så här såg huset ut en sommar på 50-talet...

Men jag lever inte i det förgångna. Om du vill ha kontakt så ring eller skicka e-post eller ett fint vykort eller pappersbrev.

Du hittar mig inte på Facebook.